Trang chủ » CTCP Vincom Retail đặt chỉ tiêu lợi nhuận 2020 giảm 12% xuống 2.500 tỷ đồng