Trang chủ » BAMBOO CAPITAL: SỞ HỮU DANH MỤC ĐIỆN GIÓ 652MW VỚI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ KIẾN ĐẾN 14.000 TỶ ĐỒNG CHO GIAI ĐOẠN 2020 – 2022