Trang chủ » VNG CHỈ CÒN SỞ HỮU 22,23% TIKI, NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐÃ NẮM “ QUÁ BÁN ”