Trang chủ » THẾ GIỚI DI ĐỘNG ( MWG ): DOANH THU THÁNG 7 GIẢM 7%, TRIỂN KHAI MÔ HÌNH MỚI NHẰM “ ĐỠ ” ĐÀ GIẢM CỦA CHUỖI ĐIỆN MÁY XANH