Trang chủ » VIETNAM AIRLINE DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐHCĐ GIỮA THÁNG 7: SẼ THÔNG QUA MỨC GIÁ BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN THÊM 8.000 TỶ