Trang chủ » QUÝ 1 CÔNG TY MẸ CAO SU PHƯỚC HÒA (PHR) LÃI 21 TỶ ĐỒNG, GIẢM 85% SO VỚI CÙNG KỲ 2020