Trang chủ » PV POWER GÓP VỐN 51% LẬP PV POWER REC, CHÍNH THỨC LẤN SÂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO