Trang chủ » VinHomes rót 1.012 tỷ đồng lập công ty kinh doanh bất động sản, dự kiến phát hành 12.000 tỷ đồng trái phiếu