Trang chủ » ĐỘNG LỰC NÀO SAU KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN 18% CỦA FPT, MỤC TIÊU HƠN 6.200 TỶ ĐỒNG?