Trang chủ » SAU KHI “HỦY KÈO” BÁN LẠI CHO ELECTROLUX VỚI GIÁ 250 TRIỆU USD, DOANH THU SUNHOUSE GROUP TĂNG TRƯỞNG 40% DOANH THU MỖI NĂM, LỢI NHUẬN THU VỀ HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG