Trang chủ » CHỦ TỊCH HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (DGC) DỰ CHI 57 TỶ ĐỒNG ĐỂ “CỨU” GIÁ CỔ PHIẾU, CÔNG TY “BÙ” LẠI BẰNG HƠN 200 TỶ TIỀN CỔ TỨC