Trang chủ » FPT RETAIL (FRT): MUA LẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ VIỆT HÀN, MỞ RỘNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA