Trang chủ » HÒA PHÁT: NỢ VAY VƯỢT 2 TỶ USD, MẢNG NÔNG NGHIỆP LÃI 1.400 TỶ TRONG 9 THÁNG