Trang chủ » THÉP NAM KIM (NKG) TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH 36 TRIỆU CỔ PHIẾU CỔ TỨC VÀ CỔ PHIẾU THƯỞNG