Trang chủ » THIÊN LONG GROUP ( TLG ): SAU QUÝ I LỖ, LỢI NHUẬN QUÝ 2 CHỈ BẰNG 1/4 CÙNG KỲ