Trang chủ » Nhà máy Sữa Driftwood của Vinamilk tại Mỹ ủng hộ 23.000l sữa cho tổ chức từ thiện Ngân hàng thực phẩm