Trang chủ » THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG) VAY 120 TRIỆU USD TẠI HSBC, DỰ RÓT THÊM VỐN CHO CHUỖI ĐIỆN THOẠI VÀ BÁCH HÓA XANH