Trang chủ » GEMADEPT (GMD): LỢI NHUẬN 6 THÁNG ƯỚC TĂNG 38% LÊN 388 TỶ ĐỒNG, CẢNG NƯỚC SÂU GEMALINK DỰ HOẠT ĐỘNG HẾT CÔNG SUẤT NGAY TRONG QUÝ 3/2021