Trang chủ » TẬP ĐOÀN HOÀNG QUÂN BÁN XONG 27 TRIỆU CỔ PHIẾU HQC, KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN NHẤT ĐỊA ỐC HẢI QUÂN