Trang chủ » BECAMEX(BCM) CHUYỂN NHƯỢNG MỘT DỰ ÁN LỚN TẠI BÌNH DƯƠNG VỚI GIÁ TRỊ KHOẢNG 5.700 TỶ ĐỒNG CHO ĐỐI TÁC NGOẠI CAPITALAND