Trang chủ » Sau khi giãn cách xã hội, doanh thu của PNJ tăng 22% trong tháng 5