Trang chủ » TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (TCH) CÓ 8.000 TỶ ĐỒNG ĐI GỬI NGÂN HÀNG, LỢI NHUẬN QUÝ 3 GIẢM 3% VỀ MỨC 157 TỶ ĐỒNG