Trang chủ » SK GROUP ĐẦU TƯ 410 TRIỆU USD VÀO VINCOMMERCE, ĐỊNH GIÁ 2,5 TỶ USD