Trang chủ » VietinBank điều chỉnh thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vì dịch bệnh Covid-19