Trang chủ » VINGROUP ĐẶT KẾ HOẠCH 7,2 TỶ USD DOANH THU NĂM 2021, CHIA CỔ TỨC TỶ LỆ 12,5% BẰNG CỔ PHIẾU