Trang chủ » HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (DGC): DỰ KIẾN CHI 12.000 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TỔ HỢP TẠI NGHI SƠN