Trang chủ » NOVALAND (NVL): HUY ĐỘNG THÊM HÀNG NGÀN TỶ TRÁI PHIẾU, MỤC ĐÍCH RÓT TIẾP KHOẢNG 2.000 TỶ ĐỒNG VÀO CÔNG TY NẮM DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM AQUA CITY