Trang chủ » Doanh thu tháng 4 của Thế giới Di động sụt 20% do dịch Covid-19