Trang chủ » VĨNH HOÀN (VHC): DOANH THU XUẤT KHẨU THÁNG 11/2021 TĂNG 38% LÊN 912 TỶ ĐỒNG, MỸ TIẾP TỤC LÀ THỊ TRƯỜNG DẪN ĐẦU