Trang chủ » HAG: BÁN BẤT THÀNH 51,5 TRIỆU CỔ PHIẾU HNG, VẪN GIỮ TỶ LỆ SỞ HỮU Ở MỨC 16,07% VỐN