Trang chủ » ĐHCĐ LOUIS LAND (BII): THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 15 TRIỆU CỔ PHIẾU, DỰ KIẾN LÃI HƠN 30 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM 2021