Trang chủ » VIETTEL POST BÁO LÃI QUÝ 4/2020 GIẢM 32%, BIÊN LỢI NHUẬN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT SỤT GIẢM MẠNH