Trang chủ » DỆT MAY GILIMEX (GIL) RÓT THÊM HƠN TRĂM TỶ VÀO 2 CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN