Trang chủ » 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, XUẤT KHẨU GẠO GIẢM VỀ LƯỢNG, NHƯNG TĂNG VỀ GIÁ TRỊ