Trang chủ » BLUE POINT VÀ VCSC ĐÃ SỞ HỮU HƠN 95% CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ ( IDP ), VINACAPITAL CHÍNH THỨC DỪNG CUỘC CHƠI SAU 5 NĂM