Trang chủ » VINASUN BÁO LỖ 111 TỶ ĐỒNG, 1.100 NHÂN SỰ MẤT VIỆC DO DOANH THU GIẢM SÚT