Trang chủ » 7 THÁNG, FPT ĐẠT LỢI NHUẬN 4.242 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 23,7%