Trang chủ » “SO GĂNG” HAI ÔNG LỚN VIỄN THÔNG VINAPHONE VÀ FPT TELECOM TRONG CUỘC ĐUA LỢI NHUẬN