Trang chủ » Về tay Masan, VinCommerce tăng 40% doanh thu, giảm lỗ một nửa