Trang chủ » GELEX “BƠM” 2.600 TỶ ĐỒNG CHO CÔNG TY CON ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ