Trang chủ » THỊ GIÁ 58.000 ĐỒNG, VIETTEL BÁN ĐẤU GIÁ 4.42 TRIỆU CỔ PHIẾU CTR VỚI GIÁ 47.200 ĐỒNG/CP