Trang chủ » THACO MUỐN THOÁI VỐN KHỎI “VUA CÁ TRA” HÙNG VƯƠNG, THU VỀ HƠN 270 TỶ ĐỒNG