Trang chủ » PV GAS “BẮT TAY” VỚI TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG MỸ ĐẦU TƯ KHO CẢNG LNG SƠN MỸ, VỐN ĐẦU TƯ LÊN ĐẾN 1,31 TỶ USD