Trang chủ » NHÀ KHANG ĐIỀN (KDH) BÁN XONG GẦN 20 TRIỆU CỔ PHIẾU QUỸ, THU VỀ HƠN 800 TỶ ĐỒNG