Trang chủ » MASAN HIGH – TECH MATERIAL (MSR) BÁO LÃI NĂM 2020 GIẢM HƠN NỬA SO VỚI CÙNG KỲ, VỀ MỨC 169 TỶ ĐỒNG