Trang chủ » CAO SU PHƯỚC HÒA (PHR) SẼ THU KHOẢNG 898 TỶ THU NHẬP BỒI THƯỜNG ĐẤT TẠI KCN VSIP III TRONG NĂM 2021