Trang chủ » KINH BẮC (KBC) ĐƯỢC CHẤP THUẬN MỞ RỘNG THÊM 90HA KCN QUANG CHÂU VỚI VỐN ĐẦU TƯ GẦN 1.000 TỶ ĐỒNG, FOXCONN ĐÃ KÝ THUÊ HƠN 50HA