Trang chủ » VINAMILK VÀ KIDO CHÍNH THỨC LẬP LIÊN DOANH TIẾN VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỒ UỐNG QUY MÔ 5 TỶ USD