Trang chủ » Tập đoàn Viettel vẫn giữ đúng kế hoạch nộp ngân sách nhà nước bất chấp dịch Covid-19