Trang chủ » “HÔ” NẮM GIỮ CỔ PHIẾU DÀI HẠN NHƯNG LẠI LIÊN TỤC TRADING, DRAGON CAPITAL NÓI GÌ?